Jan Adamec (1873–1951)

Vězněn v letech 1930–1933: Kyjev, Charkov, Jaroslavl

Jan Adamec (1873–1951) Jan Adamec se narodil 28. prosince 1873 v Golčově Jeníkově. Do carského Ruska odešel za prací před 1. světovou válkou. Usadil se v Kyjevě, kde pracoval jako montér u česko-ruské firmy na výrobu strojů Getter–Skřivánek (po Říjnové revoluci byl závod přejmenován na Bolševik). Přestože se do vlasti nevrátil, šlo o československého státního příslušníka. Zatčen orgány sovětské bezpečnostní služby OGPU byl 26. prosince 1930 v Kyjevě. V charkovském procesu s českými učiteli byl 14. června 1931 na mimořádném zasedání Nejvyššího soudu SSSR odsouzen pro trestný čin špionáže a protisovětské agitace ke třem rokům pobytu v nápravně pracovních táborech. Umístěn nejprve v politickém oddělení věznice v Jaroslavli, odkud byl po uplynutí trestu propuštěn. V roce 1935 mu bylo povoleno vrátit se i s manželkou do Československa. Zemřel v roce 1951.

Zdroje:

HDA SBU, f. 6, spr 57288, sp. 24.

Archiv Ministerstva zahraničních věcí ČR, II. sekce – politická, spis J. Adamec.Назад к избранным биографиям