Vladimír Jakovlev (Jakoubek, Šíl) (1902–?)

Vězněn v letech 1930–?: Charkov, Jaroslavl, Solovecký tábor zvláštního určení

Vladimír Jakovlev (Jakoubek, Šíl) (1902–?) Vladimír Jakoubek se narodil 25. ledna 1902 v Praze. Byl členem KSČ. Do SSSR odešel v polovině 20. let, aby v obci Sokolovo v Žitomírském okrese pracoval jako učitel na české škole. Šlo o československého státního občana. Zatčen orgány sovětské bezpečnostní služby OGPU byl začátkem srpna 1930 v Kyjevě. V charkovském procesu s českými učiteli byl 14. června 1931 na mimořádném zasedání Nejvyššího soudu SSSR odsouzen pro trestný čin špionáže a protisovětské činnosti k trestu smrti, který mu byl v roce 1935 změněn na deset let pobytu v nápravně pracovních táborech. Umístěn nejprve v politickém oddělení věznice v Jaroslavli, od roku 1933 v táborech na Soloveckých ostrovech. Po propuštění žil ve vyhnanství na neznámém místě. Znovu byl zatčen v roce 1941 a odsouzen na pět let v nápravně pracovních táborech. Není známo, kde byl poté vězněn. Později mu byl povolen návrat do Československa. V 60. letech žil v Domažlicích.

Zdroje:

HDA SBU, f. 6, spr 57288, sp. 6–7.

Archiv bezpečnostních složek ČR, evidenční karta k osobě Vladimíra Šíla.Назад к избранным биографиям