Vladimír Jona (1890–?)

Vězněn v letech 1930–1940: Charkov, Jaroslavl, Solovecký tábor zvláštního určení (Bělbaltlag)

Vladimír Jona (1890–?) Vladimír Jona se narodil v roce 1890 ve Lvově. Po první světové válce žil a studoval v Československu. V roce 1928 odešel do SSSR, aby pracoval jako učitel v obci Čechohrad v Melitopolském okrese. Měl sovětské státní радství. Zatčen orgány sovětské bezpečnostní služby OGPU byl 18. října 1930 v Charkově. V charkovském procesu s českými učiteli byl 14. června 1931 na mimořádném zasedání Nejvyššího soudu SSSR odsouzen pro trestný čin špionáže a protisovětské agitace k trestu smrti, který mu byl v roce 1935 změněn na deset let pobytu v nápravně pracovních táborech. Umístěn nejprve v politickém oddělení věznice v Jaroslavli, od roku 1933 v táborech na Soloveckých ostrovech (v Bělbaltlagu). Propuštěn byl 18. září 1940.

Zdroj:

HDA SBU, f. 6, spr. 57288, sp. 18–19.Назад к избранным биографиям