Документи НКВС/КДБ

З самого початку свого існування Інститут досліджень тоталітарних режимів прагне публікувати та вивчати документи радянських служб державної безпеки, які стосуються політичних репресій щодо громадян Чехословаччини та чеських краян. Через несприятливу архівну політику Російської Федерації це прагнення зараз направлено на архіви України. І хоча певні успіхи були і раніше, переломним моментом став 2014 рік, коли Україна, в результаті політичних змін, відкрила громадськості архіви КДБ.

Співробітництво з Галузевим державним архівом Служби безпеки України (ГДА СБУ) дозволило провести систематичні дослідження фондів його обласних філій і почати оцифрування документів, які стосуються історії Чехословаччини. Також нами розпочато переговори про співпрацю і з іншими українськими архівами.

Процес придбання копій документів включає укладення договорів з окремими архівами, вивчення архівних фондів без повноцінних описів та аналіз неповних архівних матеріалів, вивчення справ та їх транспортування до центру оцифрування, а також копіювання, контроль якості, передачу й інвентаризацію копій та їх публікацію.

Значно підвищило ефективність придбання копій документів підписання у вересні 2018 року додатку до договору з ГДА СБУ про обмін документами з Інститутом та створення центру оцифрування у Львові спільно з Музеєм «Тюрма на Лонцького».

Відтоді Інституту вдалося придбати понад 300 тисяч сторінок документів. Це, зокрема, близько двох тисяч слідчих справ на наших краян, заведених радянськими слідчими органами, фонд з п'яти тисяч справ на єврейських біженців з окупованої нацистами Європи, включаючи Чехословаччину, які у воєнні роки були заарештовані і перебували в ув'язненні на території СРСР, а також документи, що стосуються радянізації Підкарпатської Русі та вторгнення до Чехословаччини в 1968 році.

Частину матеріалів Інститут представив раніше, наприклад, в документальному циклі Чеського телебачення «Чехословаки в ГУЛАГу», у статтях в журналі Paměť a dějiny («Пам'ять та історія»), у книгах Čechoslováci v Gulagu («Чехословаки в ГУЛАГу») і Židé v Gulagu («Євреї в ГУЛАГу»).

Одна з наших основних цілей – пошук і передача документів родичам жертв радянського режиму, які часто десятиліттями не мали інформації про долю своїх близьких.

У 2020 році, завдяки Міністерству закордонних справ Чеської Республіки та Посольству Чеської Республіки в Україні, ми підписали угоду про співпрацю з Державною архівною службою України. На підставі даної угоди ми починаємо систематичне оцифрування окремих фондів в обласних архівах, наприклад, в Державному архіві Закарпатської області, де зберігаються слідчі справи НКВС на п'ять тисяч біженців з Чехословаччини, засуджених в роки Другої світової війни до примусових робіт у таборах ГУЛАГу.

Каталогізація, архівація і публікація сотень тисяч сторінок документів, придбаних без описів, вимагають не тільки вивчення в більшості своїй рукописних документів, але також і складного технічного рішення.

Наприкінці 2019 року Інститут, спільно з колегами з Кафедри кібернетики Західночеського університету в Пльзені, отримав грант міністерства культури Чеської Республіки на проект «Цифровий архів документів НКВС/КДБ, що стосуються чеської історії». Його метою є створення протягом трьох років онлайн-архіву придбаних документів і фотографій, де можна буде здійснювати пошук за різними критеріями (конкретний зміст документів, імена та інші біографічні дані, місця ув'язнення та ін.).

У процесі реалізації проекту на цьому сайті будуть поступово розміщуватися результати вивчення слідчих справ, опису придбаних фондів та інші архівні матеріали.


Дослідження, оцифрування чи переговори про співпрацю відбуваються у таких архівах:
Архівний підрозділ Управління Служби Безпеки України у Львівській області (ASBU Lvov)
Фонд Р – «Єврейські справи» (1939–1941)

Архівний фонд містить 5100 кримінальних справ, заведених радянською таємною поліцією НКВС на осіб з іноземним громадянством єврейського походження, які у 1939–1940 роках були затримані органами НКВС у Львівській області та засуджені згідно зі статтею 80 Кримінального кодексу Української РСР за незаконний перехід кордону. Серед них і сотні чехословаків – переважно осіб, депортованих нацистами з Протекторату Чехії та Моравії до Ниська на річці Сян у східній частині Генеральної Губернії, які після приїзду до Ниська були змушені перейти на територію Польщі, окуповану радянською владою. Переважно вони були затримані радянським НКВС та засуджені на кілька років ув’язнення у виправно-трудових таборах ГУЛАГу. До 1977 року цей фонд знаходився у центральних радянських архівах у Москві, пізніше був переведений до архіву КДБ Львівської області.

Загалом справ: 5100

Діяльність ІДТР: оцифровано 5100 справ

Фонд Р – особисті слідчі справи (НКВС–КДБ) осіб, що були реабілітовані у судовому порядку у 1950–1990 роках

Загалом справ: 41 000

Діяльність ІДТР: Проведено особисте вивчення 1000 справ, документи відскановані, віднайдені матеріали 1931–1956 (особливо 1944–1956) років, що стосуються переважно осіб, названих радянськими безпековими органами після війни українськими чи польськими націоналістами чи фольксдойче. У фонді також зберігаються справи біженців від нацизму, затриманих у 1939–1941 роках на радянській території, а також осіб, затриманих радянською контррозвідкою СМЕРШ у 1940–1945 роках, та біженців зі СРСР у 1947 році.

Фонд Р – особисті слідчі справи (НКВС) нереабілітованих осіб – насамперед тих, що брали участь у злочинах проти цивільного населення під час війни (євреїв, полонених, партизанів) чи підозрювались у співпраці з німецькою окупаційною владою

Загалом справ: 8000

Діяльність ІДТР: Вивчення 100 випадково відібраних справ – прямого зв'язку із чехословацькою історією в них встановлено не було. Можна однак передбачити, що існували випадки переслідування чехословацьких біженців єврейського походження або чеських німців, затриманих у Західній Україні та засуджених за участь у злочинах проти цивільного населення.


Архівний підрозділ Управління Служби Безпеки України у Закарпатській області (ASBU Užhorod)
Фонд № 7 (Р) — Слідчі справи осіб, знятих з оперативного обліку у Міністерстві внутрішніх справ України (Припинено), 1945–2019 роки

Матеріали у фонді складаються зі справ, отриманих від слідчих відділів 2 відділу Народної ради Закарпатської України (НРЗУ), Управління НКВС–КДБ УРСР у Закарпатській області та Управління Служби національної безпеки України – Служби Безпеки України (УСНБУ–УСБУ) у Закарпатській області. Фонд містить також особисті слідчі справи (НКВС, МВС) осіб, переслідуваних під час радянізації Підкарпатської Русі, осіб, затриманих СМЕРШ, біженців до ЧСР та інших країн, документи про переслідування церкви, колективізацію тощо.

Загалом справ: приблизно 5000

Діяльність ІДТР: оцифровано 2516 справ


Державний архів Закарпатської області (ДАЗО)
Фонд 2558

Матеріали фонду складаються зі справ, отриманих від слідчих підрозділів 2 відділу Народної ради Закарпатської України, Управління Народного комісаріату державної безпеки – Міністерства державної безпеки – Управління Комітету державної безпеки (КДБ) Української РСР по Закарпатській області та Управління Служби національної безпеки – Служби Безпеки України (УСНБУ–УСБУ) у Закарпатській області. Перший обліковий запис про прийняття справ до фонду датований 2 грудня 1954 року як прийом архівних кримінальних справ, знятих з обліку в інформаційному центрі Управління внутрішніх справ Закарпатського облвиконкому. Фонд містить переважно особисті слідчі справи НКВС щодо приблизно 5500 біженців (насамперед громадян Чехословаччини) із Підкарпатської Русі до СРСР у 1939–1941 роках та щодо осіб, звинувачених у антирадянській пропаганді чи діяльності в межах греко-католицької церкви та інших релігійних груп.

Загалом справ: 3378

Діяльність ІДТР: оцифровано 1378 справ


Галузевий державний архів Служби Безпеки України (ГДА СБУ)
Архів координує ідентифікацію документів не лише з власних фондів, а й регіональних архівних підрозділів УСБУ і забезпечує їхнє транспортування до центру оцифрування у Львові.

Йдеться насамперед про слідчі справи ОДПУ–НКВС–КДБ щодо переслідування чеської меншини на території Української РСР у 1930-х роках, слідчі справи осіб, насильно вивезених із Чехословаччини до СРСР після 1945 року, документи про протести проти окупації Чехословаччини у 1968 році тощо.

Загалом справ: ?

Діяльність ІДТР: оцифровано 621 справа


Центральний державний архів громадських об’єднань України (CDAGO)
Оперативно-розшукові справи ОДПУ–НКВС–КДБ щодо переслідування чеської меншини у Київській області

Загалом справ: приблизно 100

Діяльність ІДТР: проходить вивчення і підготовка до оцифрування


Державний архів Львівської області (DALO)
Фонд Р-3258, особисті слідчі справи (НКВС) осіб, реабілітованих у судовому порядку у 1950 – 1990 роках, затриманих і ведених у Львівській області

Загалом справ: приблизно 12 000

Діяльність ІДТР: У 2012–2014 роках відбувалося вивчення, ідентифікація чеських імен в описах, порівняння із депортаційними списками Гестапо та фотокопіювання фрагментів справ (біженці від нацизму). Співпраця буде поновлена після завершення оцифрування у названих вище архівах.


Інші обласні державні архіви (Житомирської, Одеської, Івано-Франківської областей тощо)
Оперативно-розшукові справи переслідуваних чехословацьких громадян та представників чеської меншини на території Української РСР у 1930-х роках, представників меншини, страчених під час Великого терору, біженців від нацизму та угорської окупації

Загалом справ: ?

Діяльність ІДТР: У 2020 році було підписано угоду про співпрацю між ІДТР, Архівом органів безпеки Чеської Республіки та Державною архівною службою України. Відбулося попереднє вивчення доступних описів. Співпраця буде розпочата після завершення оцифрування у названих вище архівах.