Emílie Stračevská (Čížková) (1903–1938)

Vězněna v letech 1930, 1938: Kyjev, Charkov, Žitomír, popravena 10. 6. 1938 v Žitomíru

Emílie Stračevská (roz. Čížková) se narodila v roce 1903 v obci Nejborn v Čerňachivském okrese do rodiny českých přistěhovalců. S manželem, agronomem Borisem Stračevským, žila v Radomyšli v Čerňachivském okrese, kde pracovala jako učitelka v české škole. Měla sovětské státní občanství. Zatčena orgány sovětské bezpečnostní služby OGPU byla v roce 1930 v Kyjevě. V charkovském procesu s českými učiteli byla 14. června 1931 na mimořádném zasedání Nejvyššího soudu SSSR odsouzena pro trestný čin špionáže a protisovětské činnosti k 5 letům pobytu v nápravně pracovních táborech. Brzy nato ale byla ze zdravotních důvodů (psychické problémy v důsledku vyšetřování) předčasně propuštěna. Podruhé byla zatčena krátce po svém manželovi na jaře roku 1938 v Žitomíru. Oba dva byli odsouzeni 10. května 1938 trojkou Oblastní správy NKVD Žitomírské oblasti pro špionážní a diverzní činnost k trestu smrti a 10. června 1938 byli v Žitomíru zastřeleni.

Zdroje:

HDA SBU, f. 6, spr 57288, sp. 26–27.

BORÁK, Mečislav: Zatajené popravy. Češi a českoslovenští občané popravení na sovětské Ukrajině: z historie Velkého teroru na Volyni a v Podolí. Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Opava 2014, s. 104.Назад на вибрані долі краян