Jaroslav Bouček (1881–?)

Vězněn v letech 1930–?: Kyjev, Charkov, Jaroslavl, Solovecký tábor zvláštního určení, Soroklag

Jaroslav Bouček (1881–?) Jaroslav Bouček se narodil v roce 1881 na území bývalé Volyňské gubernie jako potomek českých přistěhovalců. Za 1. světové války sloužil v československých legiích. Působil jako učitel a ředitel české školy v Kyjevě. Měl sovětské státní občanství. Zatčen orgány sovětské bezpečnostní služby OGPU byl 10. srpna 1930 v Kyjevě. V charkovském procesu s českými učiteli byl 14. června 1931 na mimořádném zasedání Nejvyššího soudu SSSR odsouzen pro trestný čin špionáže a protisovětské činnosti k trestu smrti, který mu byl v roce 1935 změněn na deset let pobytu v nápravně pracovních táborech. Umístěn nejprve v oddělení politické vězně věznice v Jaroslavli, od roku 1933 v táborech na Soloveckých ostrovech. Později měl být také vězněn v jednom z táborů Soroklagu v Karélii.

Zdroj:

HDA SBU, f. 6, spr 57288, sp. 14–15.Назад на вибрані долі краян