Josef Michalský (1891–1970)
Vězněn v letech 1931–1942: Melitopol, Charkov, Jaroslavl, Solovecký tábor zvláštního určení, vyhnanství v Omsku

Josef Michalský (1891–1970) Josef Michalský se narodil 15. dubna 1891 ve Štramberku. Vystudoval učitelský ústav v Příboře, od roku 1911 učil na různých místech na Příborsku. Do rakousko-uherské armády byl odveden v listopadu 1915, sloužil u pěšího pluku č. 31 v Těšíně, během bojů na ruské frontě byl raněn. Po válce začal znovu vyučovat, aktivně se přitom zapojil do komunistické činnosti na Štrambersku a posléze i na Slovensku. Do Sovětského svazu odjel jako učitel českých dětí v květnu 1926 druhým transportem družstva Reflektor. Nejprve vyučoval děti českých osadníků v Mavrince v Saratovské oblasti, následně v obcích Chlebovka a Kirilovka u Novorossijska na Kavkaze. Na nátlak sovětské bezpečnostní služby OGPU ale musel z Kavkazu odejít. V dalších letech působil jako učitel v Olšance u Žitomíru, v obci Čechy u Oděsy a v Borodinovce v Kazachstánu. Odsud se znovu vrátil na Ukrajinu, kde pracoval jako účetní v podniku Dněprostroj. Zatčen orgány OGPU byl 6. ledna 1931 v Melitopoli. V charkovském procesu s „československou rozvědkou“ byl 14. června 1931 na mimořádném zasedání Nejvyššího soudu SSSR odsouzen pro trestné činy dle čl. 54-6 a 54-11 trestního zákoníku USSR k trestu smrti, který mu byl v roce 1935 změněn na 10 let pobytu v nápravně pracovních táborech. Vězněn byl ve věznici pro politické vězně v Jaroslavli, od roku 1933 na Soloveckých ostrovech. Na svobodu byl propuštěn v únoru 1941. Musel odjet do vyhnanství v Omsku, kde byl zaměstnán jako účetní. V únoru 1942 vstoupil do vznikající československé vojenské jednotky v Buzuluku. Během východního tažení zastával u různých útvarů např. funkci pomocníka proviantního důstojníka či účetního, dosáhl hodnosti rotmistra. Po válce se nakrátko vrátil do Štramberka, posléze se uchytil jako učitel v Mošnově. Zemřel v roce 1970 v Mošnově.

Zdroje:

HDA SBU, f. 6, spr 57288, sp. 11–12.

Vojenský ústřední archiv-Vojenský historický archiv, žádost o udělení osvědčení dle zák. 255/1946 Sb., spis Josef Michalský.

Národní archiv, Policejní ředitelství Praha II. všeobecná spisovna – 1921–1930, kart. 2331, spis Josef Michalský.

ADAMEC, Josef: Josef Michalský. Zpravodaj města Štramberka, roč. 20, 2006, č. 4, s. 23–26.


Назад на вибрані долі краян