Arpád Laufer (1888–?)

Vězněn v letech 1940–?: Lvov, Unžlag

Arpád Laufer (1888–?) Narodil se 21. května 1888 v Žilině na Slovensku. Jeho otec provozoval truhlářskou dílnu. V letech 1909–1912 sloužil v rakousko-uherské armádě ve 100. pěchotním pluku, dosáhl hodnosti poddůstojníka. V letech 1914–1916 byl se svým plukem nasazen do válečných operací. V září 1916 se dostal do ruského zajetí, poté se až do začátku roku 1918 nacházel v  „satkinském závodě v Ufimské provincii“ (pravděpodobně šlo o město Satka, dnes Čeljabinská oblast). V roce 1920 se vrátil již do Československa. Poté žil v Moravské Ostravě, kde pracoval jako elektromontér ve firmě Edison Kinetofon.
Byl ženatý: manželka Gerta Lauferová (*1902) žila v Moravské Ostravě. Sestra Elza (*1890) žila v Austrálii; sestra Olga (*1897) žila i se svým manželem, stavebním inženýrem Jakubem Skoreckým (*1896), v Krakově; v Československu žila i sestra Julie (*1899) se svým manželem, fotografem Karlem (?) (*1897).
Do Niska nad Sanem byl Arpád Laufer deportován 18. října 1939 prvním ostravským transportem. Hranici do SSSR přešel 26. listopadu 1939 u Siňavy, do Lvova se dostal za další dva dny. Ve Lvově pracoval jako nádeník v místní textilní továrně. Lvovskou NKVD byl zatčen 24. června 1940. Rozhodnutím Zvláštní porady NKVD Lvovské oblasti byl 20. září 1940 odsouzen za nelegální přechod hranice ke třem rokům pobytu v nápravně pracovních táborech. Od 8. října 1940 byl vězněn v Unžlagu. O jeho dalších osudech se ve vyšetřovacím spise nedochovaly žádné informace. Rehabilitován byl 2. prosince 1990.

Zdroj:

Deržavnyj archiv Lvivskoj oblasti, f. Kriminalnyje spravy R-3258 (1939-1950), sv. č. 16653.


Zpět na vybrané osudy krajanů