Ervín (Erwin) Langer (1900–?)

Vězněn v letech 1939–?: Siňava, Lvov, Dněpropetrovsk, Samarlag

Ervín (Erwin) Langer (1900–?) Narodil se 26. října 1900 v Moravské Ostravě. V letech 1910–1914 studoval na střední škole (zřejmě obor farmacie), poté až do roku 1931 pracoval v různých podnicích v Moravské Ostravě jako fotograf. V roce 1931 odešel do Prahy, kde rok znovu pracoval jako fotograf, poté se vrátil do Moravské Ostravy, kde až do října 1939 provozoval vlastní obchod s fotografickým vybavením.
Otec Heinrich (*1876) byl majitelem hotelu a restaurace v Moravské Ostravě, matka Vilma (*1871) byla v domácnosti. Bratr Bedřich (*1908) a sestra Anna (*1903) žili rovněž v Moravské Ostravě.
Do Niska nad Sanem byl Ervín Langer deportován 18. října 1939 prvním ostravským transportem. Při hromadném přechodu německo-sovětské hranice ve skupině 8 osob nedaleko města Siňava byl Ervín Langer 23. října 1939 zatčen sovětskými pohraničníky. Nebyl již propuštěn. Postupně byl vězněn ve Lvově a v Dněpropetrovsku. Rozhodnutím Zvláštní porady NKVD Dněpropetrovské oblasti byl 10. srpna 1940 odsouzen na pět let pobytu v nápravně pracovních táborech. Od 16. srpna 1940 byl vězněn v Samarlagu ve středním Povolží. O jeho dalších osudech se ve vyšetřovacím spise nedochovaly žádné informace. Rehabilitován byl v roce 1990.
Na základě dalších dostupných pramenů lze zjistit, že Ervínův otec Heinrich byl 22. září 1942 deportován z Ostravy do Terezína a odsud 22. října 1942 do Treblinky, kde zahynul.

Zdroj:

Deržavnyj archiv Lvivskoj oblasti, f. Kriminalnyje spravy R-3258 (1939-1950), sv. č. 17167.


Zpět na vybrané osudy krajanů