Ervin Reik (1904–?)

Vězněn v letech 1939–?: Siňava, Nikolajev, Pečorlag

Narodil se 14. července 1904 ve Frýdku. Studoval v letech 1910–1923, v letech 1923–1926 pracoval jako účetní; v letech 1926–1928 sloužil jako řadový voják – sanitář v československé armádě, od roku 1928 opět pracoval jako účetní v soukromém obchodě ve Frýdku. Otec Artur Reik (*1875) a matka Alice (*1875), sestra Malgod (?;*1904), sestra Charlota Levi-Reiková s manželem Arnoldem Levim (*1898) žili rovněž v Moravské Ostravě. Do Niska nad Sanem byl Ervin Reik deportován 18. října 1939 prvním ostravským transportem. Při hromadném přechodu německo-sovětské hranice ve skupině 8 osob 23. října 1939 u Siňavy byl zatčen sovětskými pohraničníky. Již nebyl propuštěn a byl internován ve věznici v Nikolajevu. Rozsudkem Zvláštní porady NKVD Nikolajevské oblasti byl 21. června 1940 odsouzen k pěti letům pobytu v nápravně pracovních táborech. Od 23. června 1940 byl vězněn v Pečorlagu. O jeho dalších osudech se ve vyšetřovacím spise nedochovaly žádné informace. Rehabilitován byl 11. září 1989. Na základě dalších pramenů lze zjistit, že otec Artur byl 30. září 1942 deportován z Ostravy do Terezína a odsud 26. října 1942 do Osvětimi, kde zahynul.

Zdroj:

Deržavnyj archiv Lvivskoj oblasti, f. Kriminalnyje spravy R-3258 (1939-1950), sv. č. 15276.


Zpět na vybrané osudy krajanů