Eugen (Evžen) Neubauer (1915–?)

Vězněn v letech 1940–1942: Lvov, Volgolag

Eugen (Evžen) Neubauer (1915–?) Narodil se v roce 1915 ve Fryštátu. Pocházel z dělnické rodiny – otec pracoval jako truhlář a později v hutnickém závodě. Vychodil osm tříd základní školy, následně šel na tři roky do učení k čalouníkovi. V letech 1932–1935 pracoval ve svém oboru v továrně na výrobu nábytku a později v jiné továrně ve Fryštátě. V letech 1937–1938 sloužil v československé armádě u 8. pěchotního pluku v Bohumíně jako řadový voják. Z armády byl předčasně propuštěn 28. února 1938.
Matka Pavlina Neubauerová (*1885) a sestra Ruth (*1925) žily ve Fryštátě. Bratři Artur (*1921) a Bohumil (*1923) odjeli 22. listopadu 1939 do SSSR. V roce 1940 pracoval Artur jako fotograf v podniku Krasnaja zvezda ve Lvově a Bohumil jako krejčí v Ostrogožsku ve Voroněžské oblasti.
Do Niska nad Sanem byl Evgen Neubauer deportován 27. října 1939 druhým katovickým transportem. Po příjezdu do Niska nejdříve pracoval s dalšími vybranými vězni na opravách válečnými operacemi poničeného města, poté na výstavbě tábora v nedalekém Zarzecze. Němci 17. listopadu 1939 nařídili, aby 260 lidí tábor opustilo a odešli na sovětské území. Německo-sovětskou hranici tedy Evgen Neubauer přešel hromadně ve skupině 15 osob 22. listopadu 1939 u Siňavy. Při přechodu nebyli zadrženi a následujícího dne dorazili do Lvova. Do začátku března 1940 neměl Evgen Neubauer stálou práci, vydělával si příležitostně, poté si našel práci v pekárně Merkurij, kde pracoval jako nádeník.
Lvovskou NKVD byl zatčen 27. června 1940. Bez rozsudku byl vězněn ve Volgolagu. Propuštěn byl 6. června 1942. O jeho dalších osudech se ve vyšetřovacím spise nedochovaly žádné informace. Rehabilitován byl 31. října 1997.

Zdroj:

Haluzevyj deržavnyj archiv Služby bezpeky Ukrajiny ‒ Lvov, f. Jevrejskije spravy (1939—1941), sv. č. 855.


Zpět na vybrané osudy krajanů