Efrojim Fisch (1884–?)

Vězněn v letech 1940–?: Poltava, Uchtižemlag

Efrojim Fisch (1884–?) Narodil se 13. července 1884 v obci Radgošč (polsky Radgoszcz) v tehdejší rakouské Haliči. Pocházel z velkostatkářské rodiny. Žil na Ostravsku – ve Studénce a v Moravské Ostravě, kde provozoval hostinec.
Byl ženatý: manželka Markéta (*1886), měl dvě děti: dceru Hildegardu (*1914) a syna Viktora (*1918).
Do Niska nad Sanem byl Efrojim Fisch deportován 18. října 1939 prvním ostravským transportem. Při přechodu německo-sovětské hranice byl 23. října 1939 zadržen sovětskými pohraničníky a již nebyl propuštěn. Následné vyšetřování probíhalo ve věznici NKVD v Poltavě. Rozhodnutím Zvláštní porady NKVD Poltavské oblasti z 10. srpna 1940 byl odsouzen za nelegální přechod hranice k pěti letům pobytu v nápravně pracovních táborech. Byl vězněn v Uchtižemlagu. O jeho dalších osudech se ve vyšetřovacím spise nedochovaly žádné informace. Rehabilitován byl 1. února 1990.

Zdroj:

Deržavnyj archiv Lvivskoj oblasti, f. Kriminalnyje spravy R-3258 (1939-1950), sv. č. 16688.


Zpět na vybrané osudy krajanů