Hanuš (Hans) Löwenthal (1907–?)

Vězněn v letech 1940–1942: Lvov, Oněglag

Narodil se 8. února 1907 (uváděno i 1908) v Opavě. Pocházel z rodiny drobného řemeslníka – optika. Dosáhl středoškolského vzdělání. Žil v Moravské Ostravě, kde pracoval jako dělník v textilní továrně. Matka Františka Löwenthalová (*1875), sestry Žeňa (*1903), Elena (*1912), Greta (*1915), krejčová, i bratr Heinrich (*1902), optik, bydleli v Československu. V Rakousku žil strýc Samuel Gori (?) a jeho manželka Kateřina.
Do Niska nad Sanem byl Hanuš Löwenthal deportován 18. října 1939 prvním ostravským transportem. Německo-sovětskou hranici přešel koncem listopadu 1939 poblíž Siňavy. Až do zatčení žil ve Lvově, kde se živil různými příležitostnými pracemi. Lvovskou NKVD byl zatčen 28. června 1940. Bez rozsudku byl nejpozději od července 1941 vězněn v Oněglagu, odkud byl propuštěn 19. března 1942. O jeho dalších osudech se ve vyšetřovacím spise nedochovaly žádné informace. Rehabilitován byl 3. října 1998.

Zdroj:

Haluzevyj deržavnyj archiv Služby bezpeky Ukrajiny ‒ Lvov, f. Jevrejskije spravy (1939—1941), sv. č. 937.


Zpět na vybrané osudy krajanů