Heinrich Goldfinger (1890–?)

Vězněn v letech 1940–1941: Lvov, Unžlag

Heinrich Goldfinger (1890–?) Narodil se roku 1890 v Bělsku. Pocházel z rolnické rodiny, měl základní vzdělání. V letech 1912–1918 sloužil v rakousko-uherské armádě. Měl polské občanství. Žil v Ustroni v Katovickém vojvodství, kde od roku 1926 až do 26. září 1939 pracoval jako prodavač u kupce Weibera (?).
Byl ženatý: manželka Regina (*1899) byla v domácnosti, měl jedno dítě: dceru Elzu (*1927). Žily v Myszkowě. Sestra Alma (*1886) žila v Německu.
Do Niska nad Sanem byl Heinrich Goldfinger deportován 27. října 1939 pravděpodobně druhým katovickým transportem. Německo-sovětskou hranici pak přešel 8. listopadu 1939 v okolí města Rudka, poté pokračoval do Lvova, kde pobýval od 12. listopadu 1939 do 24. června 1940. Lvovskou NKVD byl zatčen 24. června 1940. Rozhodnutím Zvláštní porady NKVD Lvovské oblasti z 26. září 1940 byl jako sociálně nebezpečný element odsouzen ke třem rokům pobytu v nápravně pracovních táborech. Vězněn byl od října 1940 v Unžlagu. Propuštěn byl 2. září 1941. Jako místo dalšího pobytu mu bylo úředně určeno město Syzraň v Kujbyševské oblasti. O jeho dalších osudech se ve vyšetřovacím spise nedochovaly žádné informace. Rehabilitován byl v červenci 1995.

Zdroj:

Deržavnyj archiv Lvivskoj oblasti, f. Kriminalnyje spravy R-3258 (1939-1950), sv. č. 8683.


Zpět na vybrané osudy krajanů