Heinrich (Jindřich) Hutterer (1881–?)

Vězněn v letech 1940–1942: Lvov, Oněglag

Heinrich (Jindřich) Hutterer (1881–?) Narodil se 1. října 1881 v Moravské Ostravě (uváděna i Osvětim). Dokončil čtyři třídy obecné školy. Žil v Moravské Ostravě, kde měl vlastní zámečnickou dílnu. Byl ženatý: manželka Matilda (*1879) byla v domácnosti a žila v Moravské Ostravě. Syn Bedřich bydlel v Praze a pracoval jako zámečník. Do Niska nad Sanem byl Heinrich Hutterer deportován 18. října 1939 prvním ostravským transportem. Při přechodu německo-sovětské hranice byl se skupinou dalších běženců zadržen sovětskými pohraničníky, kteří je zaregistrovali a následně propustili; dostali od nich také propustky, aby mohli odjet ze stanice Rava Ruska. Následně se Heinrich Hutterer dostal do Lvova, kde pracoval jako zámečník. Lvovskou NKVD byl zatčen 27. června 1940. Bez rozsudku byl vězněn v Oněglagu, odkud byl propuštěn 30. ledna 1942. O jeho dalších osudech se ve vyšetřovacím spise nedochovaly žádné informace. Rehabilitován byl 8. srpna 1997. Na základě dalších pramenů lze zjistit, že Heinrichova manželka Matilda byla 30. září 1942 deportována z Ostravy do Terezína a odsud 5. října 1942 do Treblinky, kde zahynula.

Zdroj:

Haluzevyj deržavnyj archiv Služby bezpeky Ukrajiny ‒ Lvov, f. Jevrejskije spravy (1939—1941), sv. č. 375.


Zpět na vybrané osudy krajanů