Jakub Goldfinger (1898–?)

Vězněn v letech 1940–1942: Lvov, Unžlag (táborový oddíl č. 2)

Jakub Goldfinger (1898–?) Narodil se 11. března 1898 ve Studénce. Vychodil osm tříd obecné a měšťanské školy, povoláním byl krejčí. V letech 1916–1918 sloužil v rakousko-uherské armádě. Byl ženatý: manželka Gizela Hermanová (*1907), písařka na stroji, měl jedno dítě: syna Huga (*1931), žili v Místku.
Otec Josef (*1873) a matka Sali (*1878) žili v Krakově. Bratr Julius (*1899) byl krejčím v Krakově, bratr Moritz (*1905) zubařem ve městě Očarnica (?), sestra Sabina Kleinbergerová (*1902) žila v Krakově a sestra Ella Gruberová (*1906) ve Francii.
Do Niska nad Sanem byl Jakub Goldfinger deportován 18. října 1939 prvním ostravským transportem. Německo-sovětskou hranici pak přešel 5. prosince 1939, poté se dostal do Lvova. Lvovskou NKVD byl zatčen 24. června 1940. Rozhodnutím Zvláštní porady NKVD Lvovské oblasti z 26. září 1940 byl odsouzen jako sociálně nebezpečný element k pěti letům pobytu v nápravně pracovních táborech. Byl vězněn v Unžlagu – konkrétně v táborovém oddílu č. 2. Osvobozen byl 22. ledna 1942. U Československé vojenské jednotky v Buzuluku byl odveden 10. února 1942. Rehabilitován byl 30. dubna 1968. Na základě dalších dostupných pramenů lze zjistit, že manželka Gizela a syn Hugo byli 18. září 1942 deportováni z Ostravy do Terezína a odsud 22. října 1942 do Treblinky, kde zahynuli.

Zdroj:

Deržavnyj archiv Lvivskoj oblasti, f. Kriminalnyje spravy R-3258 (1939-1950), sv. č. 8614.


Zpět na vybrané osudy krajanů