Julius Berg (1893–?)

Vězněn v letech 1940–?: Siňava, Lvov, Volgolag, Uchtižemlag

Julius Berg (1893–?) Narodil se 21. června 1893 v Těšíně. Středoškolské vzdělání ukončil v roce 1913 v Moravské Ostravě. Poté nastoupil jako úředník v jedné z ostravských bank. Během 1. světové války sloužil v rakousko-uherské armádě, dosáhl hodnosti důstojníka. V roce 1918 se vrátil do banky jako účetní, v letech 1920–1939 pracoval na stejné pozici v jednom z oděvních podniků v Moravské Ostravě. Byl ženatý: manželka Marie (*1902), měl dvě děti: dcery Editu (*1917), provdaná Morgensternová žila v Americe, a Kateřinu (*1922). Bratr Ervin (*1895) žil v Paříži. Do Niska nad Sanem byl Julius Berg deportován 18. října 1939 prvním ostravským transportem. Při hromadném přechodu německo-sovětské hranice spolu se skupinou dalších běženců 29. října 1939 u města Siňava byl zadržen sovětskými pohraničníky a odveden k výslechu na nejbližší služebnu. Zanedlouho však byl propuštěn a zamířil do Lvova, kde v dalších měsících nárazově pracoval v cukrovarnickém závodě. Lvovskou NKVD byl zatčen 29. června 1940. Následně byl poslán do jednoho z táborů Volgolagu (Volgostroje) u města Rybinsk v Jaroslavlské oblasti. Rozhodnutím Zvláštní porady NKVD Lvovské oblasti byl 10. února 1941 odsouzen za nelegální přechod hranice ke třem letům pobytu v nápravně pracovních táborech. V té době byl již vězněn v Uchtižemlagu. O jeho dalších osudech se ve vyšetřovacím spise nedochovaly žádné informace. Rehabilitován byl 30. března 1990.

Zdroj:

Deržavnyj archiv Lvivskoj oblasti, f. Kriminalnyje spravy R-3258 (1939-1950), sv. č. 17428.


Zpět na vybrané osudy krajanů