Kamil Richter (1899–?)

Kamil Richter (1899–?) Kamil Richter (1899–?) Kamil Richter (1899–?) Narodil se 30. září 1899 v Těšíně. Žil v Prostějově, kde s otcem vlastnil obchod s oděvy. Dosáhl vyššího středního vzdělání. V letech 1917–1918 sloužil jako poddůstojník v rakousko-uherské armádě.
Byl ženatý: manželka Lena (Lelja, Lily?) Richterová (*1903), v domácnosti, měl jednoho syna Tomáše (*1930), žili v Prostějově. Otec Josef (*1869) žil v Prostějově, matka Marie zemřela v roce 1924. Sestra Blanka Bornikelová (?; *1895) žila v Prostějově a sestra Stella (Kristýna?; *1907) žila ve Francii nebo v Prostějově.
Do Niska nad Sanem byl Kamil Richter deportován zřejmě 26. října 1939 druhým ostravským transportem. Při hromadném přechodu německo-sovětské hranice ve skupině asi 20 osob v noci z 5. na 6. listopadu 1939 u Rudky je zadrželi sovětští pohraničníci, následně je však propustili. Všichni se poté přesunuli do Lvova. Přes Lvov se Kamil Richter dostal 15. listopadu 1939 do města Truskavec v Drohobyčské oblasti, kde žili příbuzní jeho manželky. Bydlel u tety své manželky, které pomáhal v domácnosti; jinak nikde nepracoval. Od místního úřadu dostal 14. června 1940 povolení k dočasnému pobytu v SSSR.
Drohobyčskou NKVD byl zatčen 18. června 1940. Rozhodnutím Zvláštní porady NKDV Drohobyčské oblasti byl 11. října 1940 odsouzen za nelegální přechod hranice ke třem rokům pobytu v nápravně pracovních táborech.
Od 29. října 1940 do začátku německo-sovětské války byl vězněn v Bělbaltlagu v Karélii a poté v Oněglagu v Archangelské oblasti. Propuštěn byl 16. října 1941. Rehabilitován byl v září 1989.
Na základě dalších dostupných pramenů lze zjistit, že 8. února 1942 byl odveden u Československé vojenské jednotky v Buzuluku. Jeho syn Tomáš Richter byl 4. července 1942 deportován z Olomouce do Terezína, odsud 22. října do Treblinky (jiný záznam uvádí deportaci 26. října 1942 z Terezína do Osvětimi), kde zahynul.

Zdroj:

Deržavnyj archiv Lvivskoj oblasti, f. Kriminalnyje spravy R-3258 (1939-1950), sv. č. 16860.


Zpět na vybrané osudy krajanů