Kurt Fischl (1901–1941)

Vězněn v letech 1940–1941: Siňava, Lvov, Nikolajev, Ivděllag

Narodil se v roce 1901 v Příboře do rodiny účetního. Po ukončení základní školní docházky studoval v letech 1910–1917 na příborském reálném gymnáziu, další dva roky strávil na pracovní praxi ve Vídni. V letech 1919–1921 sloužil v československé armádě jako poddůstojník u 258. dělostřeleckého pluku, ze zdravotních důvodů předčasně odešel do zálohy. V letech 1921–1933 pracoval jako účetní ve městě Beuthen (polsky Bytom) v tehdejším Německu, poté do roku 1939 znovu jako účetní u různých firem v Moravské Ostravě.
Byl ženatý: manželka Johana, měl jedno dítě: syna Karla. Jeho sestra Mariana Staalová (*1902) žila v USA, pracovala jako krejčová v New Yorku.
Do Niska nad Sanem byl Kurt Fischl deportován 18. října 1939 prvním ostravským transportem. Při hromadném přechodu německo-sovětské hranice se skupinou asi 60 osob byl u Siňavy 25. října 1939 zadržen sovětskými pohraničníky. K dalšímu vyšetřování byl převezen do Lvova, začátkem roku 1940 byl přemístěn do věznice NKVD v Nikolajevu (dnes Mykolajiv). Rozhodnutím Zvláštní porady NKVD Nikolajevské oblasti z 25. října 1940 byl za nelegální přechod hranice odsouzen k pěti letům pobytu v nápravně pracovních táborech. Následně byl vězněn v Ivděllagu. Zemřel 8. prosince 1941. Rehabilitován byl 9. července 1990.

Zdroj:

Deržavnyj archiv Lvivskoj oblasti, f. Kriminalnyje spravy R-3258 (1939-1950), sv. č. 18990.


Zpět na vybrané osudy krajanů