Leo Hermann (1901–?)

Vězněn v letech 1940–?: Lvov, Unžlag

Leo Hermann (1901–?) Leo Hermann (1901–?) Narodil se 15. června 1901 v obci Lazy. Měl středoškolské vzdělání. Byl členem československé sociální demokracie a v letech 1922–1923 sloužil v československé armádě. Byl ženatý: manželka Irma (*1901), měl dvě děti: dcery Elišku (*1924), učila se na krejčovou, a Olgu (*1929), žili v Místku. Otec Hugo Herman (*1876), byl řezníkem v Místku, matka Henrietta byla v domácnosti. Bratr Albert (*1902) byl rovněž deportován do Niska a pracoval pak ve Lvově jako kuchař, sestra Ida (*1905), v domácnosti, sestra Šarlota (*1898), v domácnosti, a sestra (?) Goldfingerová (*1907), v domácnosti, žily v Moravské Ostravě. Do Niska nad Sanem byl Leo Hermann deportován 18. října 1939 prvním ostravským transportem. Německo-sovětskou hranici přešel s dalšími běženci u Siňavy, kde byli zadrženi sovětskými pohraničníky. Po třech dnech ale byli propuštěni a pokračovali do Lvova. Ve Lvově pracoval Leo Hermann jako dřevorubec. Lvovskou NKVD byl zatčen 25. června 1940. Rozhodnutím Zvláštní porady NKVD Lvovské oblasti z 26. září 1940 byl odsouzen ke třem rokům pobytu v nápravně pracovních táborech. Od října 1940 byl vězněn v Unžlagu. O jeho dalších osudech se ve vyšetřovacím spise nedochovaly žádné informace. Rehabilitován byl 10. července 1968. Na základě dalších dostupných pramenů lze zjistit, že manželka Irma a dcery Eliška a Olga Hermannovy byly 18. září 1942 deportovány z Ostravy do Terezína a odsud 22. září 1942 do Malého Trostince, kde zahynuly.

Zdroj:

Deržavnyj archiv Lvivskoj oblasti, f. Kriminalnyje spravy R-3258 (1939-1950), sv. č. 8618.


Zpět na vybrané osudy krajanů