Leon Soldinger (1908–?)

Vězněn v letech 1940–?: Lvov, ?

Narodil se v roce 1908 v Rychvaldě u Fryštátu do rodiny řezníka. Vychodil čtyři třídy gymnázia, poté se živil jako řezník v Moravské Ostravě. Matka Matilda (*1872), důchodkyně, sestry Selma (*1900), Erna Soldingerová (*1898), Frida (*1902) a Hela (*1908) žily v Moravské Ostravě. Do Niska nad Sanem byl Leon Soldinger deportován 27. října 1939 druhým katovickým transportem. Německo-sovětskou hranici přešel 4. října 1939, od 8. října žil ve Lvově. Pracoval jako řezník v restauraci Pohuljanka. Lvovskou NKVD byl zatčen 23. června 1940. Rozhodnutím Zvláštní porady NKVD Lvovské oblasti byl 20. září 1940 odsouzen jako společensky nebezpečný element ke třem letům pobytu v nápravně pracovních táborech. O jeho dalších osudech se ve vyšetřovacím spise nedochovaly žádné informace. Rehabilitován byl 22. května 1968.

Zdroj:

Deržavnyj archiv Lvivskoj oblasti, f. Kriminalnyje spravy R-3258 (1939-1950), sv. č. 9332.


Zpět na vybrané osudy krajanů