Ludwig Seelenfreund (1884–?)

Vězněn v letech 1940–?: Lvov, ?

Ludwig Seelenfreund (1884–?) Narodil se v roce 1884 ve městě Stanisławice u Krakova do rodiny zemědělce, který vlastnil menší hospodářství. Vychodil tři třídy obecné školy. V letech 1914–1918 sloužil v rakousko-uherské armádě, dosáhl hodnosti svobodníka. Žil ve Svinově, živil se jako soukromý vozka.
Byl ženatý: manželka Lena (*1890), v domácnosti, žila v Nové Vsi u Frýdku, měl čtyři děti: syn Emanuel (*1917) pracoval v továrně jako mechanik, syn Otto (*1924) byl krejčím a dcera Judita (*1921) – všichni žili v Nové Vsi; dcera Helena (*1908) žila v Palestině.
Do Niska nad Sanem byl Ludwig Seelenfreund deportován 18. října 1939 prvním ostravským transportem. Německo-sovětskou hranici přešel hromadně ve skupině asi 150 osob 20. října 1939 u města Rava Ruska. Následně pokračovali do Lvova, kde Ludwig Seelenfreund pracoval tři měsíce (leden až březen 1940) ve vojenském obchodě jako třídič, poté byl nezaměstnaný. Lvovskou NKVD byl zatčen 4. července 1940. O jeho dalších osudech se ve vyšetřovacím spise nedochovaly žádné informace. Rehabilitován byl 23. června 1998.
Na základě dalších dostupných pramenů lze zjistit, že Ludwigova manželka Lena, stejně jako synové Emanuel a Ota a dcera Judita, byli 18. září 1942 deportováni z Ostravy do Terezína, odsud 22. září 1942 do Malého Trostince, kde všichni zahynuli.

Zdroj:

Haluzevyj deržavnyj archiv Služby bezpeky Ukrajiny ‒ Lvov, f. Jevrejskije spravy (1939—1941), sv. č. 576.


Zpět na vybrané osudy krajanů