Moritz Teichner (1883–1942)

Vězněn v letech 1939–1942: Siňava, Nikolajev, Karlag

Narodil se 15. března 1883 ve Velké Bytče (dnes součást města Bytča). Školu navštěvoval v letech 1890–1896, v letech 1896–1904 pracoval u svého otce jako prodavač, v letech 1904–1907 sloužil v rakousko-uherské armádě v Krakově jako písař, poté se až do roku 1939 živil jako obchodník v Moravské Ostravě, kde bydlel v Těšínské ulici č. 8.
Byl ženatý: manželka Charlotta (*1883) žila v Moravské Ostravě, měl dvě děti: syn Artur (*1911) byl úředníkem a syn Ervín (*1915) byl nezaměstnaný, oba žili v Československu. Do Niska nad Sanem byl Moritz Teichner deportován 18. října 1939 prvním ostravským transportem. Při hromadném přechodu německo-sovětské hranice ve skupině 7 osob 23. října 1939 byl u Siňavy zadržen sovětskými pohraničníky. Nebyl propuštěn a následně byl vězněn ve věznici v Nikolajevu. Rozhodnutím Zvláštní porady NKVD Nikolajevské oblasti byl 20. června 1940 odsouzen za nelegální přechod hranice k pěti letům pobytu v nápravně pracovních táborech. Vězněn byl od 23. června 1940 v Karlagu, kde 12. října 1942 zemřel. Rehabilitován byl 20. dubna 1990.
Na základě dalších pramenů lze zjistit, že Moritzova manželka Charlotte byla 22. září 1942 deportována z Ostravy do Terezína a odsud 15. prosince 1943 do Osvětimi, kde zahynula.

Zdroj:

Deržavnyj archiv Lvivskoj oblasti, f. Kriminalnyje spravy R-3258 (1939-1950), sv. č. 17535.


Zpět na vybrané osudy krajanů