Otto Laufer (1898–?)

Vězněn v letech 1939–?: Siňava, Lvov, Dněpropetrovsk, Sevpečlag

Narodil se 23. září 1898 ve Slezské Ostravě do rodiny obchodníka. Od roku 1904 do roku 1916 studoval. V letech 1916–1918 sloužil v rakousko-uherské armádě. Po návratu z války dokončil obchodní akademii a až do roku 1939 se živil jako účetní v různých podnicích v Moravské Ostravě. V roce 1938 byl mobilizován a sloužil v československé armádě jako poručík v jednotce, která měla za úkol střežit vojensky strategické objekty. Otec Jakub Laufer, manželka Livia, bratr Leopold i sestra Elsa Fuchsová žili v Moravské Ostravě.
Do Niska nad Sanem byl Otto Laufer deportován 18. října 1939 prvním ostravským transportem. Při hromadném přechodu německo-sovětské hranice byl 25. října 1939 u města Siňava zatčen sovětskými pohraničníky. Stejně jako sedm dalších společně s ním zadržených uprchlíků už nebyl propuštěn. K dalšímu vyšetřování byl převezen do Lvova, později do věznice NKVD v Dněpropetrovsku. Rozhodnutím Zvláštní porady NKVD Dněpropetrovské oblasti byl 23. července 1940 odsouzen za ilegální přechod hranice k pěti letům pobytu v nápravně pracovních táborech. Vězněn byl od 26. července 1940 v Sevpečlagu. O jeho dalších osudech se ve vyšetřovacím spise nedochovaly žádné informace. Rehabilitován byl 20. prosince 1989.

Zdroj:

Deržavnyj archiv Lvivskoj oblasti, f. Kriminalnyje spravy R-3258 (1939-1950), sv. č. 16756.


Zpět na vybrané osudy krajanů