Otto Nesselroth (1909–?)

Vězněn v letech 1940–1942: Lvov, Oněglag, Kargopollag

Otto Nesselroth (1909–?) Otto Nesselroth (1909–?) Narodil se v roce 1909 v Bohumíně, kde jeho otec provozoval menší restauraci. Dosáhl středoškolského vzdělání – vyučil se číšníkem. V roce 1932 sloužil v československé armádě jako řadový voják.
Otec Salomon (*1866), matka Emma (*1871) již zemřela. Sestra Hentrietta Grünbergerová (*1899) žila v polské Ratiboři, druhá sestra Eugenie Picková (*1904) v Olomouci.
Do Niska nad Sanem byl Otto Nesselroth deportován 27. října 1939 druhým katovickým transportem. Německo-sovětskou hranici přešel hromadně se skupinou dalších běženců 3. listopadu 1939 večer (kolem 20. hodiny) u Rudky. Nikdo je nezadržel, pokračovali tedy do Siňavy, odkud odjeli do Lvova, kam dorazili 8. listopadu 1939. Ve Lvově se Otto Nesselroth živil různými příležitostnými pracemi. Lvovskou NKVD byl zatčen 27. června 1940. Bez rozsudku byl vězněn nejpozději od července 1941 v Oněglagu, později v Kargopollagu. Propuštěn byl 11. února 1942 (uváděno i 28. ledna 1942). O jeho dalších osudech se ve vyšetřovacím spise nedochovaly žádné informace. Rehabilitován byl 16. prosince 1997. Na základě dalších dostupných pramenů lze zjistit, že sestra Eugenie Picková byla 8. července 1942 deportována z Olomouce do Terezína a odsud 28. července 1942 do Baranoviči, kde zahynula.

Zdroj:

Haluzevyj deržavnyj archiv Služby bezpeky Ukrajiny ‒ Lvov, f. Jevrejskije spravy (1939—1941), sv. č. 867.


Zpět na vybrané osudy krajanů