Rudolf Hahn (1890–?)

Vězněn v letech 1940–?: Lvov, ?

Narodil se v roce 1890 v Břeclavi. Měl základní vzdělání, od 14 let se živil jako krejčí. V letech 1911–1918 sloužil v rakousko-uherské armádě jako řadový voják. Po návratu z války se znovu živil jako krejčí v Břeclavi. Byl vdovec, manželka zemřela v roce 1930, měl jedno dítě: dceru Věru (*1922), žila v Budapešti, kde pracovala jako písařka. Po obsazení československého pohraničí Němci byl Rudolf Hahn již od října 1938 vězněn v internačním táboře v Ivančicích. Dne 26. října 1939 byl společně s dalšími 200 Židy z Brna a okolí deportován do Ostravy a posléze druhým ostravským transportem do Niska nad Sanem. Německo-sovětskou hranici přešli hromadně 10. listopadu 1939, nikdo je nezadržel. Dostali se do Lvova, kde se Rudolf Hahn živil jako krejčí. Lvovskou NKVD byl zatčen 26. června 1940. Bez rozsudku byl vězněn v neznámém táboře. O jeho dalších osudech se ve vyšetřovacím spise nedochovaly žádné informace. Rehabilitován byl 8. srpna 1997. Na základě dalších pramenů lze zjistit, že Rudolfova dcera Věra (provdaná Schulhofová) pravděpodobně žila za války v Praze na Vinohradech, posléze byla vězněna v Terezíně, Osvětimi a Bergen-Belsenu. Zemřela krátce po osvobození v květnu 1945 na tyfus.

Zdroj:

Haluzevyj deržavnyj archiv Služby bezpeky Ukrajiny ‒ Lvov, f. Jevrejskije spravy (1939—1941), sv. č. 399.


Zpět na vybrané osudy krajanů