Siegfried Adler (1893–?)

Vězněn v letech 1940–?: Lvov, Volgolag

Siegfried Adler (1893–?) Narodil se 3. května 1893 v Nové Vsi u Moravské Ostravy v rodině obchodníka. Dokončil základní školní docházku, poté se živil jako klempíř a montér v Moravské Ostravě. Během 1. světové války sloužil v rakousko-uherské armádě jako řadový voják u 54. pěšího pluku. V letech 1920–1933 byl členem KSČ. Byl ženatý: manželka Amalie (*1896), měl dvě děti: dcery Grétu (*1921) a Lilly (*1927). Bratr Isidor (*1877) žil v USA, sestra Otta (*1878) v Moravské Ostravě. Do Niska nad Sanem byl Siegfried Adler deportován 26. října 1939 druhým ostravským transportem. Při přechodu německo-sovětské hranice byl 30. října 1939 u města Siňava zadržen sovětskými pohraničníky a odveden na nejbližší služebnu. Zanedlouho byl propuštěn a odjel do Lvova, kde přebýval až do svého zatčení. Bydlel u svého synovce Moritze Hornunga, který ve Lvově žil již delší dobu, a neměl zde stálou práci. Lvovskou NKVD byl zatčen 26. června 1940. Od září 1940 byl vězněn ve Volgolagu (Volgostroje) u města Rybinsk v Jaroslavlské oblasti. Rozhodnutím Zvláštní porady NKVD Lvovské oblasti z 2. května 1942 byl odsouzen za nelegální přechod hranice ke třem rokům pobytu v nápravně pracovních táborech. O jeho dalších osudech se ve vyšetřovacím spise nedochovaly žádné informace. Rehabilitován byl 13. září 1990.

Zdroj:

Deržavnyj archiv Lvivskoj oblasti, f. Kriminalnyje spravy R-3258 (1939-1950), sv. č. 19810.


Zpět na vybrané osudy krajanů