Zikmund Scharf (1879–?)

Vězněn v letech 1940–1942: Lvov, Volgolag

Zikmund Scharf (1879–?) Narodil se 21. května 1879 v Klimkovicích do rodiny obchodníka. Dosáhl středoškolského vzdělání. Původním zaměstnáním byl kadeřník, později pracoval jako fotograf v Moravské Ostravě.
Byl ženatý: manželka Augusta (*1879) žila v Moravské Ostravě, měl jedno dítě: syn Edvin (*1908) byl muzikant (hrál na housle) a byl rovněž deportován do Niska nad Sanem. Bratr Karl (*1874) žil ve Vídni, sestra Rozalia Scharfová (*1877) v Moravské Ostravě, bratr Julius (*1876) v Nice ve Francii, bratr Siegfried v Praze, sestra Renzi (Rosa?;*1883) ve Vídni.
Do Niska nad Sanem byl Zikmund Scharf deportován společně se synem Ervínem 18. října 1939 prvním ostravským transportem. Německo-sovětskou hranici přešli hromadně se skupinou dalších běženců 20. října 1939 u města Rava Ruska. Tam se zaregistrovali a odjeli do Lvova, kde Zikmund Scharf bydlel v domově důchodců a pracoval jako kadeřník. Jeho syn Ervin se živil jako hudebník. Lvovskou NKVD byl Zikmund zatčen 29. června 1940. Rozhodnutím Zvláštní porady NKVD Lvovské oblasti byl 7. května 1941 odsouzen za nelegální pobyt na území SSSR ke třem letům vyhnanství v Novosibirské oblasti. Nakonec byl ale 31. ledna 1942 z jednoho z táborů Volgolagu propuštěn na svobodu. Rehabilitován byl 30. dubna 1968.
Na základě dalších pramenů lze zjistit, že 18. února 1942 byl odveden u Československé vojenské jednotky v Buzuluku. Zikmundův syn Edvin (později uváděn jako Edvin Šafář) byl v roce 1940 rovněž odsouzen, a to ke třem letům pobytu v nápravně pracovních táborech. Vězněn byl rovněž ve Volgolagu, u Československé vojenské jednotky v Buzuluku byl odveden 17. února 1942 a působil v ní jako hudebník. Zikmundova manželka Augusta byla 22. září 1942 deportována z Ostravy do Terezína a odsud 5. října 1942 do Treblinky, kde zahynula.

Zdroj:

Deržavnyj archiv Lvivskoj oblasti, f. Kriminalnyje spravy R-3258 (1939-1950), sv. č. 8727.


Zpět na vybrané osudy krajanů