Ivan Čilipko (Čilipka) (1918-2012)

Vězněn v letech 1939-1943: Nadvirna, Stanislav, Charkov, Sevželdorlag

Ivan Čilipko (Čilipka) (1918-2012) Ivan Čilipko (Čilipka) se narodil 20. ledna 1918 v obci Zaričovo na Podkarpatské Rusi. Díky svému výtvarnému talentu získal již v mladistvém věku stipendium a odešel studovat do Příbrami obor restaurátorství kamenných památek. Po vyučení pracoval několik let jako restaurátor v Praze. V září 1938 byl při všeobecné mobilizaci povolán do československé armády, konkrétně do Velkého Meziříčí u Brna. Po uzavření mnichovské dohody se však musel stejně jako ostatní Rusíni okamžitě vrátit na Podkarpatskou Rus. Několik měsíců po maďarském záboru Podkarpatské Rusi v březnu 1939 narukoval do maďarské armády. Z výcvikového střediska se mu ale koncem října 1939 podařilo uprchnout s tím, že přejde hranice do Sovětského svazu. Při přechodu hranice 27. října 1939 u obce Voroněnko byl však sovětskými pohraničníky zatčen. Nejdříve se dostal do věznice v Nadvirně, pak do Stanislavy dnes Ivano-Frankivsk). Zde byl Ivan Čilipko 9. července 1940 odsouzen Zvláštní poradou NKVD Stanislavské oblasti za ilegální překročení hranic na tři roky v nápravně pracovních táborech. Následoval transport do věznice v Charkově, po několika týdnech pak byli odsouzení vězni deportováni do táborů u řeky Pečory. Ivan Čilipko byl vězněn v táborech lágrového komplexu Sevželdorlag, kde nejdříve pracoval na stavbě železniční trati a poté jako pomocník táborové stráže. Propuštěn byl až 24. ledna 1943 na základě amnestie pro československé občany, u čs. vojenské jednotky v Buzuluku byl odveden 18. března 1943. Prodělal výcvik v tankové škole v Tambově a do konce války působil jako mechanik u 1. československé tankové brigády v SSSR. S několika dalšími Rusíny se po válce usadil v Karlovicích na Bruntálsku, kde zprvu provozoval autodopravu a samostatně hospodařil. V 50. letech byl však nucen vstoupit do JZD, kde pracoval až odchodu do penze na různých pozicích. Soudně rehabilitován za své věznění v SSSR byl v dubnu 1991. Ivan Čilipko zemřel v Brně 5. listopadu 2012.

Zdroje:

DAZO, f. 2558 (1939–1993), sv. č. 4511


Zpět na vybrané osudy krajanů