Michal Fedorko (1921–2016)

Vězněn v letech 1940–1942: Skolje, Stryj, Starobělsk, Vorkutlag

Michal Fedorko (1921–2016) Michal Fedorko se narodil 22. listopadu 1921 v obci Šarkaď na Podkarpatské Rusi a po ukončení obecné školy dokončil ještě třetí ročník gymnázia. K prvnímu útěku do SSSR se odhodlal již v říjnu 1939, ale tehdy jej sovětští pohraničníci ještě vrátili zpět na maďarské území. Po návratu působil jako překladatel u jednoho z oddílů maďarské mládežnické organizace Levente. Podruhé se rozhodl s dalšími pěti vrstevníky překročit sovětské hranice v srpnu 1940, ale tentokráte byli při přechodu všichni zatčeni. Několik měsíců strávili ve věznicích ve Skolje a Stryji, poté je převezli do tranzitního tábora ve Starobělsku, kde Michala 7. dubna 1941 odsoudili za ilegální přechod hranice na tři roky nápravně- -pracovních táborů. Trest si odpykával v jednom z vorkutských lágrů na severu Ruska, kde vězni stavěli elektrárnu a pracovali v uhelných dolech. Podobně jako většina místních trestanců trpěl také silnými omrzlinami. Několikatýdenní pobyt na ošetřovně mu zřejmě zachránil život. Propuštění se dočkal 17. prosince 1942 a odcestoval k Československé vojenské jednotce do Buzuluku, kde byl 17. února 1943 odveden. Po vykonání základního výcviku a dokončení poddůstojnické školy absolvoval v Novochopersku ještě kurs pozorovatelů. Během bojů na východní frontě byl v říjnu a prosinci 1944 raněn a na jaře 1945 povýšen do hodnosti rotmistra pěchoty v záloze. Po válce optoval pro ČSR a zůstal v čs. armádě, kde v různých funkcích působil až do svého odchodu do důchodu. Zemřel 22. června 2016.


Zpět na vybrané osudy krajanů