Zelik (Selig) Cimlichman (Ziemlichmann) (1908–?)
Vězněn v letech 1941-?: Jablunyca, Stanislav, Vjatlag (tábor u obce Ivanovo)

Zelik (Selig) Cimlichman (Ziemlichmann) (1908–?) Narodil se 18. května 1908 v Jasině na Podkarpatské Rusi (Uhersko). Absolvoval obchodní akademii v Mukačevu, poté studoval Vysokou obchodní školu v Praze. Studia ale kvůli politické situaci nedokončil, na jaře roku 1939 se vrátil na Podkarpatskou Rus, kde se živil obchodem se dřevem. V letech 1930–1932 prošel povinnou vojenskou službou v československé armádě u 28. pěšího pluku v Praze. Od května 1940 sloužil v maďarské armádě, v září byl převeden do pracovního tábora pro Židy, kde setrval až do prosince. Jako důvod k odchodu do SSSR později uváděl naději na lepší životní a pracovní podmínky a snahu vyhnout se povinné vojenské službě v maďarské armádě. Hranici do SSSR přešel společně se svým přítelem Mojžíšem Breslerem před půlnocí 7. dubna 1941 u obce Jablunyca, krátce nato je zadrželi sovětští pohraničníci. Od července 1941 byli oba vězněni ve Stanislavi. Zelik Cimlichman byl 11. prosince 1941 odsouzen Zvláštní poradou NKVD Stanislavské oblasti za nelegální přechod hranice a jako sociálně nebezpečný živel k pěti letům pobytu v nápravně pracovních táborech. Trest vykonával v jednom z táborů Vjatlagu u obce Ivanovo v Kirovské oblasti. Věznění přežil, po propuštění (?) žil v obci Vynohradiv v Zakarpatské oblasti Ukrajinské SSR. Rehabilitován byl 31. ledna 1969 Ivano-frankivským oblastním soudem.

Zdroje:

DAZO, f. 2558 (1939–1993), sv. č. 2746.


Zpět na vybrané osudy krajanů