Andrej Hančín (1921–?)
Vězněn v letech 1940-?: Skolje, Žitomír, Sevvostlag

Andrej Hančín (1921–?) Andrej Hančín (1921–?) Andrej Hančín (1921–?) Narodil se 13. července 1921 v obci Uličské Krivé na Slovensku. Trvale žil ve Velkém Berezném na Podkarpatské Rusi. Absolvoval osm tříd školní docházky, poté se vyučil kolářem, živil se jako rolník. Jako důvod k odchodu do SSSR později uváděl naději na lepší životní a pracovní podmínky. Do SSSR přešel spolu s dalšími sedmi osobami (většinou Židy) a s pomocí převaděčů 10. září 1940 v ranních hodinách u vesnice Ljuta. Od 25. září 1940 byla celá skupina vězněna ve Skolje, od 3. března 1941 v Žitomíru. Andrej Hančín byl 7. června 1941 odsouzen Zvláštní poradou NKVD Žitomírské oblasti za nelegální přechod hranice ke třem rokům pobytu v nápravně pracovních táborech. Trest vykonával v Sevvostlagu na Kolymě. O jeho dalších osudech není ve spisu žádná zmínka. Rehabilitován byl 6. února 1992 Zakarpatským oblastním soudem.

Zdroje:

DAZO, f. 2558 (1939–1993), sv. č. 4100.


Zpět na vybrané osudy krajanů