Aron Ackermann (1918–?)
Vězněn v letech 1940-1943: Jalynkuvate, Stryj, Ivděllag

Aron Ackermann (1918–?) Narodil se 21. listopadu 1918 v Mukačevu na Podkarpatské Rusi. Absolvoval osm tříd školní docházky, poté pracoval jako dělník v papírně a sklárně. Jako důvod k odchodu do SSSR později uváděl naději na lepší životní a pracovní podmínky (jedna z jeho sester a švagr žili v SSSR) a snahu vyhnout se povinné vojenské službě v maďarské armádě. Maďarsko-sovětskou hranici přešel společně se dvěma Poláky – válečnými zajatci, kteří uprchli z maďarského zajetí – v noci z 6. na 7. května 1940 u оbce Holjatyn. Přibližně 6 km za hranicí potkali místního obyvatele, který je odvedl na stanici sovětské pohraniční stráže do obce Jalynkuvate. Následně byli zadrženi. Po několika měsících v Jalynkuvate byl Aron Ackermann přemístěn do věznice ve Stryji. Odsouzen byl 2. listopadu 1940 Zvláštní poradou NKVD Drohobyčské oblasti za nelegální přechod hranice k pěti letům pobytu v nápravně pracovních táborech. Trest vykonával v Ivděllagu na Severním Uralu ve Sverdlovské oblasti. Osvobozen byl 15. ledna 1943 na amnestii pro československé občany a následně byl odeslán do Džambulu v Kazašské SSR. Údajně zemřel v jednom z tranzitních táborů v Alma-Atě. Rehabilitován byl 21. června 1991 Zakarpatským oblastním soudem.

Zdroje:

DAZO, f. 2558 (1939–1993), sv. č. 3985.


Zpět na vybrané osudy krajanů