Aron Šimšovič (Simsovits) (1918–?)
Vězněn v letech 1940-?: Stanislav, Vorkutlag

Aron Šimšovič (Simsovits) (1918–?) Narodil se 8. dubna 1918 ve slovenské obci Priťulany (Uhersko). Žil v Chustu na Podkarpatské Rusi. Absolvoval šest tříd základní školní docházky, poté se živil jako pekař v Chustu. V roce 1938 sloužil v československé armádě u 14. pěšího pluku. Maďarsko-sovětskou hranici přešel společně se třemi dalšími osobami a s pomocí převaděče u obce Jablunyca 15. září 1940 v ranních hodinách. Sovětské pohraniční orgány zadržely jejich skupinku asi 250 m od hranice, od 16. října 1940 byli vězněni ve Stanislavi. Aron Šimšovič byl 17. května 1941 odsouzen Zvláštní poradou NKVD Stanislavské oblasti za nelegální přechod hranice ke třem rokům pobytu v nápravně pracovních táborech. Trest vykonával ve Vorkutlagu. O jeho dalších osudech není ve spisu žádná zmínka. Rehabilitován byl 21. června 1991 Zakarpatským oblastním soudem.

Zdroje:

DAZO, f. 2558 (1939–1993), sv. č. 3181.


Zpět na vybrané osudy krajanů