Bernath Rosner (1910–?)
Vězněn v letech 1940-?: Skolje, Žitomír, Sevvostlag

Bernath Rosner (1910–?) Narodil se v roce 1910 v obci Nižní Verecky na Podkarpatské Rusi (Uhersko). Absolvoval čtyři třídy školní docházky, poté se vyučil a pracoval jako krejčí. Byl ženatý, měl dvě děti. V letech 1932–1934 prošel povinnou vojenskou službou v československé armádě u 6. pěšího pluku v Praze. Jako důvod k odchodu do SSSR později uváděl snahu vyhnout se povinné vojenské službě v maďarské armádě, kde měl být odveden do židovské jednotky. Do SSSR přešel spolu s dalšími sedmi osobami (většinou Židy) s pomocí převaděčů 10. září 1940 v ranních hodinách u vesnice Ljuta. Asi 1500 m od hranice celou skupinu zadrželi sovětští pohraničníci. Od 25. září 1940 byli vězněni ve Skolje, od 3. března 1941 v Žitomíru. Bernath Rosner byl 7. června 1941 odsouzen Zvláštní poradou NKVD Žitomírské oblasti za nelegální přechod hranice k pěti letům pobytu v nápravně pracovních táborech. Trest vykonával v Sevvostlagu na Kolymě. O jeho dalších osudech není ve spisu žádná zmínka. Rehabilitován byl 6. února 1992 Zakarpatským oblastním soudem.

Zdroje:

DAZO, f. 2558 (1939–1993), sv. č. 4100.


Zpět na vybrané osudy krajanů