Chaskel Brückel (1905–?)
Vězněn v letech 1941-?: Jablunyca, Stanislav, Sevvostlag

Chaskel Brückel (1905–?) Narodil se 21. května 1905 v Jasině na Podkarpatské Rusi (Uhersko). Absolvoval čtyři třídy školní docházky, poté se živil se jako obchodník se dřevem. Byl ženatý, měl pět dětí. V letech 1926–1928 prošel povinnou vojenskou službou v československé armádě u 13. pěšího pluku v Šumperku. Jako důvod k odchodu do SSSR později uváděl naději na lepší životní podmínky – brzy ho měla následovat i jeho rodina. Maďarsko-sovětskou hranici se pokusil poprvé přejít 3. ledna 1941, zabloudil ale a nakonec ho zadrželi maďarští pohraničníci. Po dvou dnech věznění byl propuštěn a odveden k maďarsko-sovětské hranici, kde mu Maďaři ukázali místo u obce Voronenko vhodné k přechodu hranice. Sovětští pohraničníci jej pak zadrželi 6. ledna 1941 v ranních hodinách asi 800 m od hranice u obce Jablunyca. Sovětské orgány ho podezřívaly, že je pašerák zboží. Od začátku února 1941 byl Chaskel Brückel vězněn ve Stanislavi (dnes Ivano-Frankivsk). Odsouzen byl 28. května 1941 Zvláštní poradou NKVD Stanislavské oblasti za nelegální přechod hranice k pěti letům pobytu v nápravně pracovních táborech. Trest vykonával v Sevvostlagu na Kolymě. O jeho dalších osudech není ve spisu žádná zmínka. Rehabilitován byl 31. července 1992 Zakarpatským oblastním soudem.

Zdroje:

DAZO, f. 2558 (1939–1993), sv. č. 1428.


Zpět na vybrané osudy krajanů