Ella Adlerová (1918–?)
Vězněna v letech 1940-1945: Stanislav, Vorkutlag

Ella Adlerová (1918–?) Narodila se 30. března 1918 v obci Solotvyno na Podkarpatské Rusi (Uhersko). Trvale žila v obci Barnabás (dnes Kostylivka). Absolvovala osm tříd základní školní docházky, poté pracovala jako obchodnice a dělnice v papírně, po sňatku s Mojžíšem Koppelem byla v domácnosti. Do SSSR se rozhodla odejít společně s manželem Mojžíšem a dalšími čtyřmi muži. Maďarsko-sovětskou hranici skupina překročila 27. září 1940 u obce Vorochta, krátce nato je zatkli sovětští pohraničníci. Od 24. října byla celá skupina vězněna ve Stanislavi. Ella Adlerová byla 7. dubna 1941 odsouzena Zvláštní poradou NKVD Stanislavské oblasti za nelegální přechod hranice ke třem rokům pobytu v nápravně pracovních táborech. Trest vykonávala ve Vorkutlagu. Propuštěna byla 10. února 1945 a 21. června 1991 ji Zakarpatský oblastní soud rehabilitoval.

Zdroje:

DAZO, f. 2558 (1939–1993), sv. č. 3012.


Zpět na vybrané osudy krajanů