Jakob Icik (1916–1942)
Vězněn v letech 1940-1942: Stanislav, Vorkutlag

Jakob Icik (1916–1942) Narodil se v roce 1916 v obci Veljatyno na Podkarpatské Rusi (Uhersko). Absolvoval tři třídy školní docházky, nadále žil a pracoval v Chustu jako dělník na pile. Ve 30. letech krátce sloužil v československé armádě u 20. pěšího pluku. Jako důvod k odchodu do SSSR později uváděl naději na lepší životní a pracovní podmínky a snahu vyhnout se povinné vojenské službě v maďarské armádě. Maďarsko-sovětskou hranici se rozhodl přejít společně se Šándorem Berkovičem a Solomonem Berkovičem. Nejdříve se 13. října 1940 dostali do obce Drahovo a odtud odjeli do Koločavy, kde našli převaděče přes poloniny. Na sovětské území se dostali 15. října 1940 v ranních hodinách, nedlouho po přechodu je zadrželi sovětští pohraničníci. Od 14. listopadu 1940 byli všichni tři vězněni ve Stanislavi. Jakob Icik byl 17. května 1941 odsouzen Zvláštní poradou NKVD Zakarpatské oblasti za nelegální přechod hranice ke třem rokům pobytu v nápravně pracovních táborech. Trest vykonával ve Vorkutlagu, kde 2. března 1942 zemřel. Rehabilitován byl 21. června 1991 Zakarpatským oblastním soudem.

Zdroje:

DAZO, f. 2558 (1939–1993), sv. č. 4432.


Zpět na vybrané osudy krajanů