Jakub Nejmet (1919–?)
Vězněn v letech 1940-?: Stanislav, Vorkutlag

Jakub Nejmet (1919–?) Narodil se v listopadu 1919 v obci Rudkov (Rudka) na Slovensku. Absolvoval pět tříd základní školní docházky, poté pracoval jako sklář. Jako důvod k odchodu do SSSR později uváděl snahu vyhnout se povinné vojenské službě v maďarské armádě. Maďarsko-sovětskou hranici přešel společně s dalšími pěti osobami 27. září 1940 u obce Vorochta. Od 24. října 1940 byla celá skupina vězněna ve Stanislavi. Jakub Nejmet byl 7. dubna 1941 odsouzen Zvláštní poradou NKVD Stanislavské oblasti za nelegální přechod hranice ke třem rokům pobytu v nápravně pracovních táborech. Trest vykonával ve Vorkutlagu. O jeho dalších osudech není ve spisu žádná zmínka. Rehabilitován byl 21. června 1991 Zakarpatským oblastním soudem.

Zdroje:

DAZO, f. 2558 (1939–1993), sv. č. 3012.


Zpět na vybrané osudy krajanů