Martin Halper (1915–?)
Vězněn v letech 1940-?: Stanislav, Vorkutlag

Martin Halper (1915–?) Narodil se 28. prosince 1915 v Košicích (Uhersko). Absolvoval pět tříd základní školní docházky, poté se živil jako automechanik a řidič. V letech 1937–1938 byl členеm košické buňky KSČ. Jeho strýc Izák Halper žil v Moskvě. Jako důvod k odchodu do SSSR Martin Halper později uváděl snahu vyhnout se povinné vojenské službě v maďarské armádě, v níž měl být odveden do židovské jednotky. Maďarsko-sovětskou hranici přešel společně s dalšími pěti osobami 27. září 1940 u obce Vorochta. Od 24. října 1940 byla celá skupina vězněna ve Stanislavi. Martin Halper byl 7. dubna 1941 odsouzen Zvláštní poradou NKVD Stanislavské oblasti za nelegální přechod hranice ke třem rokům pobytu v nápravně pracovních táborech. Trest vykonával ve Vorkutlagu. O jeho dalších osudech není ve spisu žádná zmínka. Rehabilitován byl 21. června 1991 Zakarpatským oblastním soudem.

Zdroje:

DAZO, f. 2558 (1939–1993), sv. č. 3012.


Zpět na vybrané osudy krajanů