Mikuláš Végh (1920-1942)
Vězněn v letech 1940-1942: Skole, Stryj, Molotovo (Perm), Solikamsk

Mikuláš Végh (1920-1942) Narodil se 17. července 1920 v Košicích, kde žil až do ukončení gymnaziálních studií. Po maturitě chtěl studovat medicínu, a proto v roce 1938 odjel ke svým příbuzným do Brna. Na brněnskou lékařskou fakultu však nebyl pro svůj židovský původ přijat, začal tedy studovat stavební inženýrství na Vysokém učení technickém v Brně. Začátkem roku 1939 musel z rasových důvodů ukončit studium prvního ročníku. Protože mu v Brně nebylo povoleno nikde jinde studovat ani pracovat, vrátil se zpět do Košic, které byly již od listopadu 1938 okupované Maďarskem. Sympatizoval s levicovými ideologiemi a své naděje upíral k Sovětskému svazu, kde žili i jeho příbuzní. V září roku 1940 proto odešel z jihovýchodního Slovenska na Podkarpatskou Rus s cílem v budoucnu přejít hranice do SSSR. Dne 26. září 1940 byl však poblíž obce Verchnij Studenyj, která se nacházela poblíž tehdejší maďarsko-sovětské hranice, při přechodu hranice zadržen sovětskými pohraničníky. Nejprve byl vyšetřován ve Skole, kde již 2. října 1940 zdejší vyšetřovatelé rozhodli, že bude vzat do vazby. V lednu 1941 se pak nacházel ve věznici ve Stryji, kde až do dubna 1941 pokračovaly jeho výslechy. Obvinění vznesl prokurátor drohobyčské oblasti 16. května 1941. Za trestný čin ilegálního přechodu státních hranic a jako „společensky nebezpečný element“ byl 27. prosince 1941 odsouzen na pět let nápravně-pracovních táborů. Přitížila mu skutečnost, že řada jeho příbuzných z matčiny strany žila v SSSR, jeden z jeho strýců Imrich Roth, před válkou funkcionář KSČ, byl navíc v roce 1938 odsouzen na osm let do gulagu. Už několik měsíců před vynesením rozsudku, od října 1941, se však nacházel ve vazbě ve věznici v Molotovu (dnes Perm) na středním Uralu, kde byl pravděpodobně vězněn i v dalších měsících. Zemřel 8. června 1942 v Solikamsku v KOLPu ̶ tranzitní věznici táborového komplexu Usollag, kde vězni čekali na přepravení do dalších táborů. Oficiální příčinou smrti byl zápal plic.

Zdroje:

DAZO, f. 2558 (1939–1993), sv. č. 4628


Zpět na vybrané osudy krajanů