Mojžíš Bresler (1913–?)
Vězněn v letech 1941-?: Jablunyca, Stanislav, Vjatlag (tábor u obce Ivanovo)

Mojžíš Bresler (1913–?) Narodil se 3. června 1913 v Jasině na Podkarpatské Rusi (Uhersko). Absolvoval osm tříd školní docházky, poté se dva roky učil prodavačem v textilním obchodě. Po vyučení měl různá zaměstnání na různých místech – např. jako železář v Brně či jako prodavač v textilním obchodě v Liberci. Kvůli rasovému pronásledování však nemohl vykonávat své povolání, začátkem roku 1939 se proto vrátil na Podkarpatskou Rus, kde pracoval na svém hospodářství. V letech 1935–1937 prošel povinnou vojenskou službou v československé armádě u 82. pěšího pluku v Přerově, poté byl ještě dvakrát mobilizován. V červnu 1940 byl nucen narukovat do maďarské armády ̶ sloužil v Užhorodu, v prosinci byl demobilizován a vrátil se do Jasině. Jako důvod k odchodu do SSSR později uváděl naději na lepší životní a pracovní podmínky a snahu vyhnout se povinné vojenské službě v maďarské armádě. Do SSSR přešel 7. dubna 1941 se svým přítelem Zelikem Cimlichmanem, načež je zadrželi sovětští pohraničníci. Od července 1941 byli oba vězněni ve Stanislavi. Mojžíš Bresler byl 11. prosince 1941 odsouzen Zvláštní poradou NKVD Stanislavské oblasti za nelegální přechod hranice a jako sociálně nebezpečný živel k pěti letům pobytu v nápravně pracovních táborech. Trest vykonával v jednom z táborů Vjatlagu u obce Ivanovo v Kirovské oblasti. O jeho dalších osudech není ve spisu žádná zmínka. Rehabilitován byl 31. ledna 1969 Ivano-frankivským oblastním soudem.

Zdroje:

DAZO, f. 2558 (1939–1993), sv. č. 2746.


Zpět na vybrané osudy krajanů