Mojžíš Koppel (1916–?)
Vězněn v letech 1940-?: Stanislav, Vorkutlag

Mojžíš Koppel (1916–?) Narodil se 27. listopadu 1916 v Košicích (Uhersko). Absolvoval osm tříd školní docházky, poté pracoval jako dělník ve vodárenství. Byl ženatý. V letech 1935–1936 byl členem KSČ, v roce 1936 byl dva týdny vězněn za šíření komunistických letáků. V letech 1937–1938 sloužil v československé armádě. Po maďarské okupaci Košic v roce 1939 sloužil několik týdnů v maďarské armádě u jednotky v Miskolci a znovu od 26. dubna 1940 u jednotky v Košicích, odkud 24. září zběhl, protože mu hrozil odvod do židovské vojenské jednotky. Jako důvod k odchodu do SSSR později uváděl snahu vyhnout se povinné vojenské službě v maďarské armádě. Maďarsko-sovětskou hranici se rozhodl přejít společně se svou manželkou Ellou a dalšími pěti osobami (většinou Židy). Skupina se sešla v Rachově a poté se přes Jasiňu dostala lesem až k hranici, kterou překročili 27. září 1940 u obce Vorochta. Krátce nato je zatkli sovětští pohraničníci. Od 24. října 1940 byla celá skupina vězněna ve Stanislavi. Mojžíš Koppel byl 7. dubna 1941 odsouzen Zvláštní poradou NKVD Stanislavské oblasti za nelegální přechod hranice ke třem rokům pobytu v nápravně pracovních táborech. Trest vykonával ve Vorkutlagu. O jeho dalších osudech není ve spisu žádná zmínka. Rehabilitován byl 21. června 1991 Zakarpatským oblastním soudem.

Zdroje:

DAZO, f. 2558 (1939–1993), sv. č. 3012.


Zpět na vybrané osudy krajanů