Šándor Berkovič (1916–?)
Vězněn v letech 1940-?: Stanislav, Vorkutlag

Šándor Berkovič (1916–?) Narodil se v roce 1916 obci Lypča na Podkarpatské Rusi (Uhersko). Absolvoval osm tříd školní docházky, poté se živil jako rolník. Jako důvod k odchodu do SSSR později uváděl snahu vyhnout se povinné vojenské službě v maďarské armádě. Do SSSR přešel 15. října 1940 společně s Jakobem Icikem a Solomonem Berkovičem, následně byli zatčeni a od 14. listopadu 1940 vězněni ve Stanislavi. Šándor Berkovič byl 17. května 1941 odsouzen Zvláštní poradou NKVD Zakarpatské oblasti za nelegální přechod hranice ke třem rokům pobytu v nápravně pracovních táborech. Trest vykonával ve Vorkutlagu. O jeho dalších osudech není ve spisu žádná zmínka. Rehabilitován byl 21. června 1991 Zakarpatským oblastním soudem.

Zdroje:

DAZO, f. 2558 (1939–1993), sv. č. 4432.


Zpět na vybrané osudy krajanů