Semen Davidovič (1914–?)
Vězněn v letech 1940-?: Skolje, Žitomír, Sevvostlag

Narodil se 14. dubna 1914 ve Velkém Berezném na Podkarpatské Rusi (Uhersko). Absolvoval osm tříd školní docházky, poté se se živil jako obchodník – měl vlastní obchod s potravinami. V letech 1932–1936 byl členem KSČ. V letech 1936–1938 prošel povinnou vojenskou službou v československé armádě u jednotky v Jičíně. Jako důvod k odchodu do SSSR později uváděl snahu vyhnout se povinné vojenské službě v maďarské armádě, kde měl být odveden do židovské vojenské jednotky. Do SSSR přešel spolu s dalšími sedmi osobami (většinou Židy) a s pomocí převaděčů 10. září 1940 v ranních hodinách u vesnice Ljuta. Od 25. září 1940 byla celá skupina vězněna ve Skolje, od 3. března 1941 v Žitomíru. Semen Davidovič byl 7. června 1941 odsouzen Zvláštní poradou NKVD Žitomírské oblasti za nelegální přechod hranice k pěti letům pobytu v nápravně pracovních táborech. Trest vykonával v Sevvostlagu na Kolymě. O jeho dalších osudech není ve spisu žádná zmínka. Rehabilitován byl 6. února 1992 Zakarpatským oblastním soudem.

Zdroje:

DAZO, f. 2558 (1939–1993), sv. č. 4100.


Zpět na vybrané osudy krajanů