Solomon Berkovič (1916–?)
Vězněn v letech 1940-?: Stanislav, Vorkutlag

Solomon Berkovič (1916–?) Narodil se v roce 1916 v obci Lypča na Podkarpatské Rusi (Uhersko). Absolvoval čtyři třídy školní docházky, poté se živil jako příležitostný dělník. V letech 1937–1939 prošel základní vojenskou službou v československé armádě u 30. pěšího pluku. Od 23. září do 5. října 1940 sloužil v maďarské armádě. Jako důvod k odchodu do SSSR později uváděl snahu vyhnout se povinné vojenské službě v maďarské armádě. Do SSSR přešel 15. října 1940 společně s Jakobem Icikem a Šándorem Berkovičem, následně byli zatčeni. Od 14. listopadu 1940 byli vězněni ve Stanislavi. Solomon Berkovič byl 17. května 1941 odsouzen Zvláštní poradou NKVD Zakarpatské oblasti za nelegální přechod hranice ke třem rokům pobytu v nápravně pracovních táborech. Trest vykonával ve Vorkutlagu. O jeho dalších osudech není ve spisu žádná zmínka. Rehabilitován byl 21. června 1991 Zakarpatským oblastním soudem.

Zdroje:

DAZO, f. 2558 (1939–1993), sv. č. 4432.


Zpět na vybrané osudy krajanů