Zolo Ziegerman (1915–?)
Vězněn v letech 1940-?: Stanislav, Vorkutlag

Zolo Ziegerman (1915–?) Narodil se 2. října 1915 v obci Vonihove na Podkarpatské Rusi (Uhersko). Absolvoval šest tříd školní docházky, poté se živil jako krejčí. V letech 1934–1938 byl členem československé sociální demokracie. Jako důvod k odchodu do SSSR později uváděl naději na lepší životní a pracovní podmínky a snahu vyhnout se povinné vojenské službě v maďarské armádě. Maďarsko-sovětskou hranici přešel společně se třemi dalšími osobami a s pomocí převaděče u obce Jablunyca 15. září 1940 v ranních hodinách. Sovětské pohraniční orgány zadržely jejich skupinku asi 250 m od hranice, od 16. října 1940 byli vězněni ve Stanislavi. Zolo Ziegerman byl 17. května 1941 odsouzen Zvláštní poradou NKVD Stanislavské oblasti za nelegální přechod hranice ke třem rokům pobytu v nápravně pracovních táborech. Trest vykonával ve Vorkutlagu. O jeho dalších osudech není ve spisu žádná zmínka. Rehabilitován byl 21. června 1991 Zakarpatským oblastním soudem.

Zdroje:

DAZO, f. 2558 (1939–1993), sv. č. 3181.


Zpět na vybrané osudy krajanů