Aron Salamon (1913–?)
Vězněn v letech 1940–1942: Lvov, Volgolag
Aron Salamon (1913–?)

Narodil se 3. července 1913 v Mukačevu na Podkarpatské Rusi. Pocházel z rodiny židovského původu obchodníka Josefa Salamona a jeho manželky Rivke, za svobodna Teichmannové. Vyučil se obchodním příručím. Za první republiky měl finanční problémy a přivydělával si jako prodavač. V listopadu 1938 opustil území Podkarpatské Rusi, které bylo okupováno Maďary. Odjel do Brna a později do Ivančic, kde pobýval následujícího půl roku ve sběrném táboře pro židovské uprchlíky. Po vzniku protektorátu tábor převzalo brněnské gestapo. Dne 26. října 1939 byl druhým ostravským transportem vyvezen do Niska nad Sanem, odkud uprchl a již 4. listopadu 1939 přešel ilegálně hranice se Sovětským svazem. Ve města Rava–Ruska si neúspěšně hledal práci, odjel proto do Lvova, kde několik měsíců živořil, než byl 29. června 1940 zatčen lvovskou NKVD. Od září 1940 byl bez rozsudku vězněn ve Volgolagu (Volgostroje) u města Rybinsk v Jaroslavlské oblasti. Propuštěn byl 21. dubna 1942 a v Buzuluku do Československé vojenské jednotky v SSSR odveden o tři týdny později 12. května 1942 (kmenové číslo 873/m). Po propuštění z Gulagu se musel léčit a vojenskou službu nastoupil až koncem června 1942. Bojů o Sokolovo se zúčastnil jako příslušník 2. pěší roty 1. čs. samostatného polního praporu v SSSR. Později prošel i dalšími boji u Kyjeva, Pravobřežní Ukrajiny a na Dukle. Demobilizoval 6. října 1945 v hodnosti rotného. Po válce bydlel krátce v Praze–Holešovicích, kde provozoval velkoobchod se zeleninou a ovocem, později se přestěhoval do Ostravy. Roku 1947 si změnil jméno na Solar. V roce 1949 se i s manželkou vystěhoval do Izraele.

Zdroje:

HDA SBU Lvov, f. R – Jevrejskije spravy (1939—1941), sv. č. 4025


Zpět na vybrané osudy krajanů