Andrej Patrus (1917–1980)
Vězněn v letech: 1939: Kamenec Podolský; 1947–1956: Moskva (Lefortovo), Rečlag (6. táborové oddělení)

Andrej Patrus před zatčením Andrej Patrus (1917–1980) Andrej Patrus se narodil 29. března 1917 v obci Tereblja na Podkarpatské Rusi. Po studiích pracoval jako komunistický novinář ve stranickém časopise Hlas mládeže, pod uměleckým jménem Karpatský rovněž psal a vydával básně. Po záboru Podkarpatska Maďary utekl v září 1939 spolu s dvěma kamarády do Sovětského svazu. O měsíc později byli zatčeni příslušníky NKVD a uvězněni v Kamenci Podolském. V prosinci 1939 byl A. Patrus propuštěn na svobodu, jeho kamarádi skončili v Gulagu, odkud se už nevrátili. Za války Patrus působil jako překladatel u velitele Čs. vojenské mise v SSSR plukovníka Heliodora Píky, podílel se na dokumentaci Čechoslováků vězněných v sovětských pracovních táborech a informování o jejich situaci čs. exilové vládě v Londýně. Aniž by to věděl, v roce 1943 jej Klement Gottwald kvůli spolupráci s exilovou vládou vyloučil z KSČ. Po válce Andrej Patrus pracoval v Užhorodě a mj. jako novinový redaktor oslavoval stalinský režim. V říjnu 1947 byl zatčen a převezen do lefortovské věznice v Moskvě. Vyšetřování se zaměřilo na jeho údajnou špionáž a nepřátelskou činnost namířenou proti SSSR a snahu získat kompromitující důkazy proti Heliodoru Píkovi, k jehož zatčení se schylovalo v Praze. 11. prosince 1948 byl odsouzen k 25 letům odnětí svobody. Skončil v tzv. osoblagu, neboli v táboře se zostřeným dohledem i pracovními podmínkami, v 6. táborovém oddělení Rečlagu u města Vorkuta za polárním kruhem. Po Stalinově smrti v roce 1953 několikrát žádal o přešetření svého případu a propuštění na svobodu. V říjnu 1956 Nejvyšší soud SSSR nakonec rozhodl o prominutí zbytku jeho trestu a 24. listopadu téhož roku byl A. Patrus propuštěn a eskortován do své rodné vesnice. Později se usadil v Kyjevě, kde pracoval jako novinář a překladatel, vydal i několik básnických sbírek. Zemřel 9. května 1980.

Zdroje:

DVOŘÁK, Jan – FORMÁNEK, Jaroslav – HRADILEK, Adam: Z vlastenců vlastizrádci. Příběh Andreje Patruse-Karpatského a Jakuba Koutného, spolupracovníků Heliodora Píky, kteří věděli příliš mnoho In: Čechoslováci v Gulagu III., Česká televize/ÚSTR, Praha 2019, s. 123–143.


Zpět na vybrané osudy krajanů