Jozef Bobalík (1928)
Vězněn v letech 1948–1955: Dubná, Ozerlag, Stavba 507, Usť-Kujga

Jozef Bobalík (vpravo) s přáteli po propuštění z Gulagu Jozef Bobalík se narodil v roce 1928 v Lukově na východním Slovensku. Otec byl lesní dělník a v roce 1938 odjel za prací do USA, kde tragicky zemřel. Matka se starala o domácnost. Po obecné škole pracoval Jozef Bobalík až do konce války u sedláků. V roce 1946 dokončil měšťanku a nastoupil na obchodní akademii v Prešově. V té době probíhal návrat volyňských Čechů ze Sovětského svazu do Československa. Recipročně se lidem, žijícím v Československu, nabízela možnost optovat pro sovětské občanství a odstěhovat se na Ukrajinu. Projekt byl spojen s mohutnou sovětskou kampaní o výhodách života v SSSR. Propagandě uvěřil i Jozef Bobalík a spolu se svou matkou odjeli koncem ledna roku 1947 na Ukrajinu a začali žít v obci Mirohošť. Sovětská realita naprosto neodpovídala propagandistickým přednáškám a Bobalíkovy sny o studiu brzy vzaly za své. Do rodinného rozpočtu přispíval platem prodavače v obchodě. V polovině února 1948 se stal obětí provokace. O dva dny později byl zatčen a po měsíčním vyšetřování odsouzen k deseti letům vězení. První čtyři roky strávil v Ozerlagu, v lágru č. 6, kde pracoval na výstavbě železniční tratě tzv. Bajkalsko-amurské magistrály. Od roku 1952 budoval stavbu 507, neboli nikdy nedokončený tunel pod Tatarským průlivem na ostrov Sachalin. Na jaře 1953 byl transportován za polární kruh, do tábora Usť-Kujga. V extrémně tvrdých klimatických podmínkách, kdy teploty klesaly až k minus padesáti stupňům, vydržel do 14. února 1955, kdy ho výjezdová skupina Nejvyššího soudu Jakutské autonomní sovětské socialistické republiky omilostnila. O měsíc později se vrátil do Mirohoště, ale s matkou se již nesetkal, zemřela v roce 1952. Jozef Bobalík poté vystudoval střední školu, oženil se a založil rodinu. V roce 1967 sovětské orgány jemu i jeho blízkým povolily návrat do Československa.

Zdroje:

DVOŘÁK, Jan – FORMÁNEK, Jaroslav – HRADILEK, Adam: Dobrovolně dobytčákem do Sovětského svazu. Příběh Jozefa Bobalíka, který po roce 1945 přesídlil do SSSR; In: Čechoslováci v Gulagu, Česká televize/ÚSTR, Praha 2017, s. 201–217.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Reoptanti zo severovýchodného Slovenska. Bratislava 2006.


Zpět na vybrané osudy krajanů